P?ihlen a registrace

             | 

O mne

Fotografovn a fotografii se v?nuji ji od 14 let. To mi poprv p?j?ila sv?j fotoapart mamka, kter v tu dobu tak dost fotila. Jednalo se o jeden fotoapart rusk vroby a v tu chvli se ve m? probudila ve?, mt n?co svho na focen. A tm to vlastn? cel za?alo. V t dob? samoz?ejm? jet? neexistovali digitln fotoaparty a fotilo se na kinofilmy, kter se pak museli doma vyvolvat. Jet? te? mm v iv pam?ti, jak jsme se zavrali do tmav mstnosti, kde svtila slab? jen mal rovka obalen ?ervenm igelitem a vude kolem tanky, ustalova?e a vvojky.

Jak el ?as dl, tak se tak m?nily nroky na fotografickou techniku a pokrok el kup?edu. Na sv?j prvn digitl si velmi dob?e pamatuji, prote to v t dob? nebyla levn zleitost a choval jsem se k n?mu s ctou.

Zde je mal rodokmen fotoapart?, kter jsem m?l a tm poslednm fotm nyn :

1

Jako prvn byl fotoapart na kinofilm SMENA 8M

2

Jako dal kinofilmov byl ZENIT-E

3

Pak p?iel na ?adu prvn digitl Ricoh Caplio G3

4

Dal digitl, u n?ho lo ji nastavit manuln nastaveni i ost?en Minolta S414

5

Po t jsem p?echzel na ?adu EVF zrcadlovek FinePix S5000

6

V tto ?ad? jsem pokra?oval nadle FinePix S5500

7

Na ?adu p?iel model FinePix S5600

8

Zde byl ji p?echod na prav za?te?nick zrcadla Nikon D40

9

Nikon D60

10

Canon 40D

Tohle tedy je m?j celkov souhr minulch i nyn?jch fotografickch pomocnk?.

A te? n?co o m osob?.

Narodil jsem se roku 1981 v Chrudimi a bydlel ve Skut?i. Ve Skut?i jsem studoval zkladn kolu a po n p?eel do Chrudimi na u?ilit? Transporty. Po u?iliti jsem nastoupil do svho prvnho zam?stnn v Chrasti u Chrudimi a po roce p?ila zkladn vojensk sluba v Pardubicch. Po vojn? jsem se zp?t do Chrasti u nevrtil a nastoupil do Lue mistnoho kovozvodu. Zde jsem za?al dlkov? studovat St?edn pr?myslovou kolu technickou v Hradci krlov a po maturit? si nael prci zde v Praze. Nyn pracuji jako IT specialista a v Praze jsem od roku 2008. To by bylo v krtkosti pr slov o mne.

Fotografovn mm jako velk kon?ek a zlibu, na kter nechci nijak zbohatnout a snait se na vem vyd?lat. D?lm to pro to, e m? to bav. Z toho d?vodu tak od lid, se ktermi spolupracuji, poaduji ferov p?stup a tak spolu?ast na fotografickch nkladech, pokud se k focen mus n?co pronajmat nebo kupovat.

 

Novinky :

Svatby 2013 D + M

Svatby 2013 R + P

 

Atelier :

Velk ?st fotografi vznik v atelieru. Jak to v takovm atelieru vypad, jak se tam pracuje a nebo kde se p?mo atelier nachz, najdete v tomto ?lnku. Produktov, portrtov i rodinn fotografie fotografujeme i ve Skut?i u Chrudimi. Hlavn atelier pro reklamn fotografie je v klidnm prost?ed Prahy 3 a bezproblmovm dosahu MHD.

Vce informac najdete zde ...

 

Kontakt :

Fotograf a grafik

Jmno a p?jmen : Ond?ej Nevole

Email :info@fotografujem.cz

ICQ : 209272975

Vce informac najdete zde ...