P?ihlen a registrace

             | 

300 ZGH 2012

50.ro?nk FUCHS OIL 300zat?ek Gustava Havla

19.-20.5.2012 se konal ji 50.ro?nk FUCHS OIL 300zat?ek Gustava Havla a musm osobn? ?ct, e se bylo opravdu na co dvat. Po?as na tento vkend vylo opravdu skv?le a ?lov?k by si nemohl p?t nic lepho. M? se pot?stilo se na tuto akci podvat v sobotu 19.5.2012, kdy probhaj trninkov jzdy. Proto jsem nelenil, vy?istil optiku a vyrazil na lov bezezbran? podl trat?.

Tyto fotografie vznikly cca 150 metr? od startu, ve sm?ru jzdy, p?ed prvnmi zat?kami. Jedn se o sek trat?, kter je hezky z kopce a v tomto p?pad? nemte problm ud?lat panningem hezky rozmazan pozad.

Nsleduje n?kolik fotografi, fotografovanch kousek opodl, kde je hezk "es?ko" pro p?kn fotografie s nklonem jezdc?.

Vzhledem k tomu, e tra? m?? celkov? 5150 metr?, fotit na jednom mst? mi p?ilo koda. Zvod projd i n?kolika okolnmi vesni?kami a tyto fotografie byly po?zeny v prvnm "es?ku" v Dachovech.

Ur?it? jste tak poznali, e se jedn i o jin typy motorek. Ano je to tak. Tyto zvody maj sv kouzlo tm, e zde na trati vidte n?kolik r?znch specilnch zvodnch stroj?, b?hem jednoho dne. To dnho milovnka jedn stopy nem?e nechat v klidu. Uvidte zde : SP 125cc, klasik 350cc,500cc,750cc, voln do 600cc, GP 125cc + GP 250cc, supermono a voln nad 600cc.

Na cel trati napo?tte 26 zat?ek, take o situace kdy uvidte jezdce brousit kolenem zem je zde vce ne dosti.

A zde mme pr fotek z Lukaveckho vracku.

To by byla jen mal ukzka toho, co na t?chto zvodech uvidte. Pro tento nevedn zitek ur?it? stoj za to, si p?t? nenechat tuto velkou spole?enskou akci ujt. I kdy nejste p?mo z okol Ho?ic, mst kde se d sehnat ubytovn je zde n?kolik. Vce informac o minulch, ale i budoucch ro?ncch najdete na www.amkhorice.cz.

Na t?chto strnkch najdete pouze pr ukzkovch fotografi. Vechny fotografie naleznete pod tmto odkazem.

Koprovn fotografi, bez souhlasu autora je zakzano a dolo by tm k poruen autorskch prv. Pokud by n?kdo m?l zjem o n?jakou fotografii, nevhejte mne kontaktovat na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . D?kuji

 

Ads on: Special HTML

Novinky :

Svatby 2013 D + M

Svatby 2013 R + P

 

Atelier :

Velk ?st fotografi vznik v atelieru. Jak to v takovm atelieru vypad, jak se tam pracuje a nebo kde se p?mo atelier nachz, najdete v tomto ?lnku. Produktov, portrtov i rodinn fotografie fotografujeme i ve Skut?i u Chrudimi. Hlavn atelier pro reklamn fotografie je v klidnm prost?ed Prahy 3 a bezproblmovm dosahu MHD.

Vce informac najdete zde ...

 

Kontakt :

Fotograf a grafik

Jmno a p?jmen : Ond?ej Nevole

Email :info@fotografujem.cz

ICQ : 209272975

Vce informac najdete zde ...