Login and Registration

             | 

300 ZGH 2012

There are no translations available.

50.ro?nk FUCHS OIL 300zat?ek Gustava Havla

19.-20.5.2012 se konal ji 50.ro?nk FUCHS OIL 300zat?ek Gustava Havla a musm osobn? ?ct, e se bylo opravdu na co dvat. Po?as na tento vkend vylo opravdu skv?le a ?lov?k by si nemohl p?t nic lepho. M? se pot?stilo se na tuto akci podvat v sobotu 19.5.2012, kdy probhaj trninkov jzdy. Proto jsem nelenil, vy?istil optiku a vyrazil na lov bezezbran? podl trat?.

Tyto fotografie vznikly cca 150 metr? od startu, ve sm?ru jzdy, p?ed prvnmi zat?kami. Jedn se o sek trat?, kter je hezky z kopce a v tomto p?pad? nemte problm ud?lat panningem hezky rozmazan pozad.

Nsleduje n?kolik fotografi, fotografovanch kousek opodl, kde je hezk "es?ko" pro p?kn fotografie s nklonem jezdc?.

Vzhledem k tomu, e tra? m?? celkov? 5150 metr?, fotit na jednom mst? mi p?ilo koda. Zvod projd i n?kolika okolnmi vesni?kami a tyto fotografie byly po?zeny v prvnm "es?ku" v Dachovech.

Ur?it? jste tak poznali, e se jedn i o jin typy motorek. Ano je to tak. Tyto zvody maj sv kouzlo tm, e zde na trati vidte n?kolik r?znch specilnch zvodnch stroj?, b?hem jednoho dne. To dnho milovnka jedn stopy nem?e nechat v klidu. Uvidte zde : SP 125cc, klasik 350cc,500cc,750cc, voln do 600cc, GP 125cc + GP 250cc, supermono a voln nad 600cc.

Na cel trati napo?tte 26 zat?ek, take o situace kdy uvidte jezdce brousit kolenem zem je zde vce ne dosti.

A zde mme pr fotek z Lukaveckho vracku.

To by byla jen mal ukzka toho, co na t?chto zvodech uvidte. Pro tento nevedn zitek ur?it? stoj za to, si p?t? nenechat tuto velkou spole?enskou akci ujt. I kdy nejste p?mo z okol Ho?ic, mst kde se d sehnat ubytovn je zde n?kolik. Vce informac o minulch, ale i budoucch ro?ncch najdete na www.amkhorice.cz.

Na t?chto strnkch najdete pouze pr ukzkovch fotografi. Vechny fotografie naleznete pod tmto odkazem.

Koprovn fotografi, bez souhlasu autora je zakzano a dolo by tm k poruen autorskch prv. Pokud by n?kdo m?l zjem o n?jakou fotografii, nevhejte mne kontaktovat na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . D?kuji

 

Ads on: Special HTML

Cooperation

Whether you're a model or not, all people regardless of age or weight, we offer the possibility of joint cooperation. What is this offer, you can read the other rows.

More information here ...

 

Studio

Much of our photographs created in the studio. How it looks in that studio, how they work or where it is located directly atlier, see this article. Atelier is in a quiet area of Prague 3 and smoothly reach of public transport.

More information here ...

 

Contact

Photographer and graphic designer

Name and surname: Ond?ej Nevole

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ICQ : 209272975

More information here...