P?ihlen a registrace

             | 

Viz. Co je to vlastn? vyz a s tm hodn? spojovan styling? Pro ty, kte? to neznaj a nebo o n??em takovm sly poprv, uvedeme jen pr zkladnch informac.

Jedn se vlastn? o takovou kosmetickou pravu modelky p?ed fotografovnm. Zklad veho je kvalitn make-up a malovn. Styling se zase skld z prav vlas? a tm zm?ny celho image ?lov?ka. B?hem focen, u kterho je vizistka jste neustle pod jejm dohledem a kadou chvilku Vs upravuje, aby ve bylo dokonal a na fotkch nevznikaly nep?jemn odlesky ?i nevynikaly jin nedokonalosti.

Kdy jdete s n?km fotografovat, je dobr si p?edem zjistit a s fotografem domluvit, zda u focen bude p?tomna vizistka a nebo jestli se o svou viz dokete postarat sama. V n?kterch p?padech, ?ekl bych e je to v?tina, to chod tak, e pokud si na focen vizistku p?ejete, je pot?eba ji zaplatit. Pokud se jedn o n?jak honorovan zakzky, m?la by viz u tam automaticky bt zahrnuta.

A jak to chod u ns? U ns se o zkladn viz star profesionln vizistka. Ukzkov fotografie je prce Moniky Navrtilov , kterou najdete na adrese http://missmakeup.cz/

 

Novinky :

Svatby 2013 D + M

Svatby 2013 R + P

 

Atelier :

Velk ?st fotografi vznik v atelieru. Jak to v takovm atelieru vypad, jak se tam pracuje a nebo kde se p?mo atelier nachz, najdete v tomto ?lnku. Produktov, portrtov i rodinn fotografie fotografujeme i ve Skut?i u Chrudimi. Hlavn atelier pro reklamn fotografie je v klidnm prost?ed Prahy 3 a bezproblmovm dosahu MHD.

Vce informac najdete zde ...

 

Kontakt :

Fotograf a grafik

Jmno a p?jmen : Ond?ej Nevole

Email :info@fotografujem.cz

ICQ : 209272975

Vce informac najdete zde ...